Vòng bi tiếp xúc góc là gì ?

Bùi Trung Dũng 05/06/2019
vong-bi-tiep-xuc-goc-la-gi

Vòng bi lực đẩy tiếp xúc góc có thể tách rời, tức là vòng đệm và cụm bóng và lồng có thể được gắn độc lập. Mặc dù ban đầu được thiết kế để hỗ trợ các bàn quay của giàn khoan, nhưng chúng cũng phù hợp cho các ứng dụng khác khi độ cứng trục cao và hiệu suất tốc độ cao là cần thiết với ma sát thấp. Chúng có sẵn trong thực thi một hướng (một hàng) hoặc hai hướng (hàng kép) tùy thuộc vào lực đẩy hiện tại.